Privatpersoner

I ditt hem ska du ha din stil. Den som stämmer med dig. Som speglar dig. Som funkar med dig, din bostad, ditt sätt att leva. Med din stil trivs du. Många som anlitar mig känner sig osäkra på just det här. De vet inte riktigt vad som är deras stil. De tycker ofta att det är svårt att välja, de har svårt att sålla och ibland lite svårt för att bestämma sig. Ett inredningsuppdrag börjar alltid med att du får berätta och visa. Visa vad du gillar och vad du inte gillar. Jag lyssnar, ringar in och tar sedan fram förslag. Du berättar vad som inte fungerar i nuvarande hem, vad du saknar, vad du önskar. Min uppgift är att tolka det du berättar, och hjälpa dig hitta den stil som får dig att trivas. Jag lotsar dig. Det är du som väljer, men jag gör valen lite enklare. Jag tar fram den inredning som får dig att må bra. Som både ger dig energi och avkoppling. Som skapar harmoni.

Feng shui

Feng Shui är som en slags verktygslåda som förbättrar livet.

Jag inreder enligt feng shui-principerna. Feng shui handlar om att inreda utifrån energierna i ett rum eller ett hem för att skapa en trivsam inredning som är i balans. Det kan låta flummigt men är egentligen ganska naturligt och något som många brukar kunna känna när de väl uppmärksammas på saker och ting. Eller som en kund till mig konstaterade: "Får man se två bilder på två rum och den ena är inredd enligt feng shui och den andra inte, är det ju ingen tvekan om vilken som känns rätt". 

Energierna i naturen, i ett hem eller i en lokal påverkar oss. Färger, former och material påverkar och det finns några olika verktyg jag använder för att ta fram vad som passar bäst i din miljö. Feng shui är inte en inredningsstil i sig utan snarare ett förhållningssätt och med kunskap om energierna finns möjlighet att skapa förutsättningar för gynnsam balans.

Så här går en feng shui-analys till:

ANALYS
Vi träffas på plats och jag bildar mig en uppfattning och gör en kartläggning över hemmet/lokalen och planlösningen. Du visar och berättar och jag noterar. Jag arbetar sedan på kontoret och utgår från olika verktyg för att ta fram konkreta förslag på förbättringar och förändringar utifrån de förutsättningar som råder. Jag bedömer bland annat balansen mellan färger, material, former och skriver ner alla rekommendationer i ett dokument.

DOKUMENTATION
Jag sammanställer det jag har kommit fram till och ger dig förslag på konkreta åtgärder rum för rum. Detta får du vid uppföljning eller så skickar jag dokumentationen till dig enligt överenskommelse. Vanligtvis inom 3 veckor efter första besöket.

UTFÖRANDE
Kunden utför de ändringar som känns relevanta eller anlitar mig vidare för att få hjälp med val av till exempel kulörer, detaljer, textilier, mattor eller annat.

UPPFÖLJNING
30 minuters telefonsamtal enligt överenskommelse, vanligtvis omkring 4 veckor efter utförd konsultation.

Jag kan hjälpa dig med:

* Ditt nuvarande hem
* Ditt nya hem – välja tomt, välja hus, välja bostad
* Din trädgård

Fågelbad, INUTI trädgård
INUTI inredning om feng shui