Jag inreder företag så du trivs. Och så dina medarbetare och kunder trivs. Jag hjälper dig inreda dina nya eller gamla lokaler. Vi tittar på behov och förutsättningar, vi tittar på varumärket, vi tittar på vad det är ni vill berätta, vad ni vill få besökare och anställda att känna och uppleva. Jag tar fram förslag på till exempel möblering, färgsättning, detaljer.

Genom inredningen får du en miljö som stämmer med ert varumärke. En inredning som hjälper till att göra ert jobb. Färger, möbelval, former och material stämmer med ert varumärke och tilltalar dig, dina anställda, dina kunder. Dessutom ska inredningen fungera praktiskt. Jag hjälper dig att hitta, välja och välja bort. Så det blir både trivsamt och funktionellt. Utifrån de förutsättningar som råder – i fråga om arkitektur, byggnadsstil, budget, önskemål och andra förutsättningar.

Vill du ha mer hjälp i ditt varumärkesbyggande? Jag piffar inför invigning, kundevent och fotografering och jag tar fram texter till web, folder och kampanj. Genom att jag är med från ax till kaka får du en röd tråd i allt ni kommunicerar – från hemsida och folder till reception, från visitkort och faktura till besöksstol. På så sätt stärks ditt varumärke. Kärnvärdena i varumärket känns i rummet. Allt hänger ihop. Allt kommunicerar.

Kontor inuti inredning