I det här rummet utgick jag färgmässigt ifrån de vackra tonerna i det blyinfattade fönstret. I både tapet och stol finns guldtoner och till det har jag valt beiga toner och pasteller.